คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564  ระดับจังหวัด  โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วย นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง