เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
กล่าวนำบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563